E-Library

""การใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยในวงราชการจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวุฒิภาวะและความสามารถ รวมถึงความน่าเชื่อถือที่จะเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชาและประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐ หนังสือ “การใช้ภาษาไทยในวงราชการ” เล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ และทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์""

วันที่เผยแพร่ : 03/2024
สำนักพิมพ์ : Expernet
หมวดหมู่ : ความรู้ทั่วไป
จำนวนหน้า : 322 หน้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ