E-Library

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสารสะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถนำแนวคิด หลักการและแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยต่อไป

วันที่เผยแพร่ : 03/2024
สำนักพิมพ์ : Expernet
หมวดหมู่ : การศึกษา
จำนวนหน้า : 332 หน้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ